30. juni 2016

Opmandstilkendegivelse af 30. maj 2016 om afskedigelse af en tillidsrepræsentant på grund af samarbejdsproblemer (BUPL mod Herning Kommune)

Pædagog A, der var valgt som tillidsrepræsentant i en daginstitution, blev afskediget på grund af samarbejdsproblemer. A var tidligere blevet tildelt en advarsel for at kommunikere på en uacceptabel måde og for at have en negativ fremtoning. Efter advarslen sygemeldte A sig, og da hun genoptog arbejdet efter raskmelding og ferie viste det sig hurtigt, at A ikke havde til hensigt at efterkomme den advarsel, hun tidligere havde fået. På den baggrund blev A opsagt.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tilkendegivelse af 30. maj 2016 om afskedigelse af en pædagog, der var TR (BUPL mod Herning Kommune)