07. juni 2016

Ny lov skal sikre mere fleksibel integration

Folketinget har vedtaget forslag til lov om ændring af integrationsloven, der udmønter store dele af topartsaftalen mellem regeringen og KL

Folketinget har ved 3. behandlingen vedtaget forslag til lov om ændring af integrationsloven, der skal give kommunerne bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrke en virksomhedsrettet integration.

Som noget nyt skal nye flygtninge i praktik på en virksomhed senest efter 4 uger fra ankomsten til kommunen. Samtidig bliver integrationsprogrammet forkortet fra tre år til et år, men med en mulighed for forlængelse i op til fem år. 

Lovforslaget udmønter en stor del af de forslag til regelforenklinger, som KL spillede ind i topartsforhandlingerne Således skal en helbredsmæssig vurdering af flygtninge fremover bruges mere målrettet over for dem, som har behov for det. Desuden bliver integrationsplanen afskaffet, og kommunerne skal fremover kun skal benytte sig af integrationskontrakten. 

Alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal mødes som jobparate, men de kan fritages fra kravet om at være aktive på Jobnet, hvis de sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til at opfylde kravene. Efter tre måneder skal kommunerne vurdere endeligt, om den enkelte er jobparat eller aktivitetsparat. 

Kan tilbyde højskoleophold

Som noget nyt i forhold til det fremsatte lovforslag er, at også jobparate flygtninge kan blive tilbudt et højskoleophold, hvis det vurderes at være den hurtigste vej til beskæftigelse. Dog skal man have et virksomhedsrettet tilbud før højskoleopholdet, medmindre et højskoleophold vurderes at være mere egnet i forhold til at få personen hurtigt i beskæftigelse. Desuden skal der indgå sprogundervisning og et særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb.