21. juni 2016

Myndighed med momentum på området for udsatte børn og unge

KL's Konsulentvirksomhed, KLK, har bistået et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge. På baggrund af disse erfaringer har KL lavet et politisk udspil, der skal styrke kommunernes sagsbehandling.

Det er KLK’s erfaring, at der er nogle typiske træk ved organisering, ledelse og sagsbehandling i kommuner, som gør det godt på myndighedsområdet for udsatte børn og unge. I KL’s pjece ”Myndighed med momentum” stilles der derfor skarpt på, hvordan kvaliteten i kommunernes sagsbehandling kan forbedres gennem konkrete redskaber inden for disse emner.

Redskaberne har det til fælles, at de virker gennem en målrettet faglig ledelse med fokus på fælles faglig praksis blandt rådgiverne og en organisering og arbejdstilrettelæggelse, hvor der er vægt på at skabe resultater for de udsatte børn og unge.

Indholdet i pjecen er praksisnært, da vi ønsker at understøtte en faglig debat i kommunerne for at skærpe og udvikle den aktuelle myndighedspraksis. Altså understøtte den brede udvikling, der allerede er godt i gang i kommunerne.

Pjecen fokuserer på tre temaer, som er udvalgt på baggrund af erfaringer fra 20 konkrete kommuneprojekter, og som efter KLK’s erfaring er af afgørende betydning for god kvalitet i sagsbehandlingen. Det tre temaer er:

  • Vedholdende faglig ledelse – er vi som ledelse tæt nok på den faglige praksis?
  • Momentum i sagsbehandlingen – har vi den nødvendige fremdrift i vores sagsforløb?
  • Specialisering med omtanke – har vi ramt balancen mellem kontinuitet og kravene til specialiseret viden?

For at hjælpe kommunerne med at anvende udspillets anbefalinger til at styrke sagsbehandlingen er der som afslutning på hvert tema en række læringsspørgsmål, som ledere og medarbejdere på myndighedsområdet kan bruge til at gøre status over, hvor de står i arbejdet med kvalitetsudvikling.

Pjecen ”Myndighed med momentum” ligger i forlængelse af KL’s børnepolitiske udspil ”De udsatte børn – fremtiden er deres” fra 2015. I dette udspil blev der formuleret mål og retning for kommunernes indsats.

Pjecen kan downloades på www.klk.kl.dk/myndighedmedmomentum og trykte eksemplarer kan rekvireres hos KLK ved henvendelse til chefsekretær Lone Sørensen, tlf. 33 70 33 21.

KLK’s ydelser på området:

  • Dialogorienteret sagsgennemgang, hvor KLK gennemgår en række af kommunens sager på børne-famillieområdet og derefter går i dialog med rådgiverne og deres nærmeste leder om praksis i sagsbehandlingen. På denne baggrund udarbejder KLK en række konkrete anbefalinger til, hvordan myndighedsarbejdet på området kan styrkes
  • Styrkelse af organisering og tværgående sammenhæng på tværs af kommunens indsatser for udsatte børn og unge
  • Udvikling af kommunens faglige ledelse, strategi og retning på området for udsatte børn og unge
  • Udvikling af økonomistyring og ledelsesinformation med fokus på styrket sammenhæng mellem økonomi, indsatser og resultater

Kontakt:

Chefkonsulent Claus Herbert, clhe@kl.dk, tlf. 51 50 25 19.

Chefkonsulent Peter Bogh, peb@kl.dk, tlf. 21 34 44 45.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Myndighed med momentum