13. juni 2016

Middelfart Kommune effektiviserer for 40 mio. kr. på den lange bane

Middelfart Kommune har i flere år arbejdet med effektiviseringer og fundet 10 mio. kr. på budgettet årligt. Nu vil kommunen se effektiviseringerne i et længerevarende perspektiv. Derfor bad den KLK om hjælp til at pege på nye muligheder for effektiviseringer.

Middelfart Kommune har over en årrække arbejdet med effektiviserings­tiltag som en fast integreret del af den årlige budgetproces. Ifølge Thomas Foged, der er løn- og økonomichef i Middelfart Kommune, blev kommunen imidlertid træt af at skulle finde 10 mio. kr. på budgettet år efter år. Derfor tog den kontakt til KL’s Konsulentvirksomhed (KLK).

”De frugter, vi skulle plukke, begyndte at sidde længere og længere oppe i træet. Vi følte, at der var behov for at få et blik udefra, så vi kunne få et længere perspektiv på effektiviseringerne. Samtidig ville vi gerne have hjælp til at finde effektiviseringer på tværs af sektorerne,” forklarer han.

Thomas Foged påpeger, at der er et ledelsesmæssigt ønske om at opnå effektiviseringsmålene samlet. Derfor blev samarbejdet med KLK en inddragende proces, hvor fagcheferne spillede en central rolle.

”Det er dem, der skal stå på mål for det bagefter, så det er vigtigt at have dem med hele vejen. Det er ikke blot direktionen, der skal bestemme retningen,” siger Thomas Foged og forklarer i samme ombæring, at KLK’s kendskab til kommunerne var en vigtig faktor.

”Vi ville have nogen, der forstår kommunerne, og som ved, hvad der sker rundt omkring i de andre kommuner, så vi kan se, hvor vi kan finde inspiration.”

Middelfart Kommune har nu vedtaget en række forslag, der skal give en samlet besparelse på 40 mio. kr. over de næste fire år. Det handler bl.a. om at ændre organiseringen på dagtilbudsområdet, at udnytte plejeboligerne bedre og at have færre kommunale bygninger.