09. juni 2016

Master for en styrket pædagogisk læreplan er nu udkommet

Fredag 3. juni udkom et forslag til en master for en styrket pædagogisk læreplan. Masteren indeholder forslag til, hvad dagtilbud bør lægge vægt på for at gøre det pædagogiske arbejde endnu bedre - til gavn for børnene.

Den nuværende pædagogiske læreplan har styrket og synliggjort den pædagogiske faglighed i landets daginstitutioner siden 2004 og har bred opbakning blandt ledere og pædagogisk personale. Der har været et behov for, at revidere og styrke læreplanerne, så de i højere grad kan mindske den negative sociale arv og danner ramme for alle børns læring i dagtilbud.

Tidligere på året nedsatte Ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby en mastergruppe, hvis opgave netop var at udarbejde en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes. Mastergruppen skulle sikre at læreplanen bliver et brugbart redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis.

Masteren for en styrket pædagogisk læreplan beskriver et pædagogisk grundlag og er en ramme for det videre arbejde med læreplanen.  Seks arbejdsgrupper og en tværgående temagruppe skal i eftersommeren kvalificere læreplanstemaerne og komme med forslag til få brede læringsmål, der skal skabe retning og plads til lokal faglig refleksion.

Du kan læse masteren for en styrket pædagogisk læreplan her.