09. juni 2016

KL: Planlovsaftale sætter den lokale indflydelse i centrum

”Planlovsaftalen giver nye muligheder for vækst og udvikling og sikrer større lokal indflydelse i den fysiske planlægning.”

Sådan lyder kommentaren fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, til den planlovsaftale, som et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative har indgået torsdag morgen.

”Det glæder mig, at der nu er indgået et bredt politisk forlig omkring en modernisering af planloven. Det betyder, at vi kan planlægge i tiltro til, at rammerne også på langt sigt er fastlagte,” siger Jørn Pedersen.

KL har spillet ind med 32 konkrete forslag til en revision af planloven, og aftalen indeholder i vid udstrækning de forslag.

Tydelige kommunale aftryk

”Det er godt at læse en aftaletekst igennem, hvor de kommunale aftryk er så tydelige. Jeg ser frem til, at vi i kommunerne nu kan komme i gang med arbejdet og påtage os det store og vigtige ansvar, som der lægges op til at give os. Og så hæfter jeg mig ved, at aftalen meget tydeligt fastslår, at staten skal blande sig mindre i kommunernes planlægning. Der skal nu ske en afbureaukratisering og en generel forenkling af planprocesserne til gavn for vækst og udvikling,” siger Jørn Pedersen.

Han glæder sig over, at kommunernes mulighed for at sikre 25 procent almene boliger bevares i den nye planlov:

”Det er rigtig positivt, at kommunerne fortsat kan fastsætte krav om, at det skal være muligt at planlægge for op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Det er væsentlig for at sikre en blandet befolkningssammensætning og en god sammenhængskraft i de større danske byer.”

Mulighed for at skabe attraktive landsbyer

Han kvitterer også for aftalens nye muligheder for landsbyfornyelse, hvor hver enkelt kommune hvert fjerde år får mulighed for at udpege to omdannelseslandsbyer.

”Det kan bidrage til at skabe mere attraktive landsbyer, som kan opfylde nutidens drøm om ’livet på landet’. Der giver meget større muligheder  for en positiv bevægelse i lokalsamfund rundt omkring i Danmark og kan forhåbentlig være med til at sikre lokal vækst og udvikling på steder, hvor det ellers går den anden vej,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Det samme gælder i relation til hele kystreguleringen, hvor der nu blandt andet gives mulighed for at udvikle vores havne og bynære strande efter konkret afvejning.”

Mere lokal frihed og grønt fokus

Jørn Pedersen glæder sig også over ændringerne i detailhandelsbestemmelserne, hvor rigide metoder og størrelsesbegrænsninger erstattes at mere lokal frihed og afvejninger med udgangspunkt i de konkrete forhold. Samt at Grønt Danmarkskort fastholdes, så det også fremover bliver muligt at sikre et grønt fokus i den kommunale planlægning og sammenhængende naturområder.