20. juni 2016

Høring: Offentliggørelse af påbud i forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

KL har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn; samt ophævelsen af offentliggørelsen af resultaterne fra de tidligere faste tilsyn med plejehjem.

Offentliggørelse af faste tilsyn med plejehjem ophæves

Da de faste tilsyn med plejehjem bliver omlagt til et risikobaseret tilsyn, ophæves bekendtgørelsen om offentliggørelse af resultater fra de faste tilsyn. KL afventer en udmelding på, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed fremadrettet vil håndtere offentliggørelsen af tilsynsrapporterne ved det nye risikobaserede tilsyn.

Vigtigt at tilsyn er legitime

KL er indstillet på, at påbud, i forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder, fremadrettet skal offentliggøres. KL mener, at det er vigtigt, at både medarbejdere og behandlingssteder oplever at tilsynet er legitimt. Derfor er det afgørende, at der er transparens omkring, hvad der er baggrunden for et givent påbud, samt at man i tilsynet respekterer, at et påbud kan få store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både medarbejdere og behandlingssteder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar vedrørende offentliggørelse af påbud