16. juni 2016

Høring: National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

KL er positiv overfor udarbejdelsen af den kliniske retningslinje, som bl.a. har fokus på fysisk træning, bækkenbundstræning og seksuel dysfunktion, men påpeger et behov for mere forskning på området.

KL har af 6. juni 2016 afgivet høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft.

Positive elementer i rehabiliteringsindsatsen
Anbefalingerne i retningslinjen peger blandt andet på et øget fokus på fysisk træning, foruden superviseret bækkenbundstræning og sexologisk rådgivning i rehabiliteringen af patienter med prostatakræft. Elementer som KL overordnet er positiv over for og finder relevante i rehabiliteringsindsatsen.

Dog påpeger KL, at evidensen af samtlige af anbefalingerne er af meget lav kvalitet og i nogle tilfælde ikke eksisterende. KL opfordrer derfor Sundhedsstyrelsen til fremadrettet at prioritere forskning på dette område.

Læs hele KL’s høringssvar
Ønsker du at læse KL’s konkrete bemærkninger til den nationale retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft, kan du læse hele høringssvaret i bilaget nedenfor.