13. juni 2016

Få nyt perspektiv på ressourcestyring på skoleområdet

KL inviterer forvaltning og skoleledere til at deltage i workshop om bedre ressourceanvendelse koblet med resultatopfølgning på skoleområdet.

Bliv inspireret og få redskaber til nye og mere effektive måder at udnytte ressourcerne på i folkeskolen. På KL’s to-dages temaworkshop om ressourcestyring og god planlægning på folkeskoleområdet, sætter vi fokus på udvikling af ny praksis i planlægning, økonomi- og målstyring, som kan ske i sammenhæng og inden for den nuværende økonomiske ramme.

På workshoppen er det et væsentligt element at få synliggjort ressourcerne i kommunen og på den enkelte skole - både de økonomiske og de faglige. Skolelederne har ofte oplevelsen af en stram økonomi, hvor det er vanskeligt at få ressourcerne til at hænge sammen med opgaverne i folkeskolereformen. Der arbejdes derfor på workshoppen med at synliggøre, hvilke håndtag der er for at kunne skabe råderum, der kan prioriteres mod de faglige tiltag, som er vigtige i den enkelte kommune.

Udbytte:

Efter de to workshopdage har du som skoleleder fået viden om

  • hvordan du kan få et større udbytte af dine økonomiske og faglige ressourcer på skolen
  • hvordan din skole bruger ressourcer i indeværende skoleår, som grundlag for planlægningen af det kommende skoleår
  • hvordan andre skoleledere griber opgaven an i forhold til ovennævnte temaer.

Efter de to workshopdage har du som forvaltningsmedarbejder/-leder/-chef fået viden om

  • hvordan skolerne på tværs kan udnytte hinandens fagligheder
  • hvordan der på skoleområdet kan opbygges fora, som understøtter en fælles udvikling
  • hvordan de deltagende skoler har planlagt ressourcer i indeværende skoleår, som grundlag for planlægningen af det kommende skoleår
  • hvordan andre kommuner griber opgaven an i forhold til temaerne.

Tilmelding til konferencen foregår via COK.dk - tilmeld dig via dette link:

http://www.cok.dk/temaworkshop-planlaegning-pa-folkeskoleomradet-okonomi-malstyring-sammenhaeng

Målgruppe:

Kurset er rettet mod konsulenter/ledere/chefer i forvaltningen og skolelederne.