02. juni 2016

Drøftelser om EU’s budget er i god tråd med KL’s holdning

KL glæder sig over, at der i EU’s kommuner og regioner er sammenfattende budskaber til EU’s budget og strukturfonde.

EU’s kommuner og regioner har diskuteret EU’s budget frem mod 2020 og fremhæver vigtigheden af, at budgetloftet tilpasses de politiske prioriteter og udfordringer. 

Marc Perera Christensen, medlem af KL’s Internationale udvalg og 2. viceborgmester i Aarhus Kommune, og John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, deltog i debatten og bakkede op om budskaberne fra Regionsudvalgets ordfører. 

Strukturfondene er vigtige

Drøftelserne ligger i god tråd med KL’s holdning til EU’s budget og strukturfonde. KL arbejder aktivt for, at Danmark stadig vil være omfattet af EU's samhørighedspolitik og tildeles mindst den samme mængde strukturfondsmidler i den kommende budgetperiode (2021-2027), som i indeværende (2014-2020). 

”For kommunerne spiller EU's strukturfonde en vigtig rolle, når det drejer sig om at skabe vækst og beskæftigelse, da de er med til at finansiere lokale projekter, erhvervsudvikling og beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at der ikke skæres yderligere i midlerne til Danmark, ” siger John Schmidt Andersen. 

Fortsat støttefinansiering

KL arbejder også aktivt for at strukturfondsmidlerne fortsat kommer til at bestå af støttefinansiering og ikke omlægges til lån og garantier, som fx  ses i EU's Investeringsplan, den såkaldte Junckerplan.

 ”Lån og garantier er ikke relevante for de danske kommuner, fordi kommunerne allerede i forvejen har gode lånemuligheder igennem f.eks. Kommunekredit. Derfor ønsker vi ikke, at strukturfondsmidlerne i fremtiden skal omlægges til lån som ses i Junckerplanen.”  siger Marc Perera Christensen. 

 Forenkling og simplificering 

EU’s kommuner og regioner diskuterede også behovet for at forenkle administrationen af EU’s buget. Blandt andet blev det fremhævet, at beslutningsprocedurerne er langsommelige og ufleksible, hvilket er en stor udfordring for gennemførelsen af EU’s politik.