23. juni 2016

05.41 Rammeaftale om det sociale Kapitel (O.15)

Rammeaftalen trådte i kraft 1. juni 2015, idet pensionsbestemmelserne i § 15, stk. 2 og 3 dog trådte i kraft den 1. april 2015

KL og Forhandlingsfællesskabet har revideret Rammeaftale om det sociale kapitel. Ændringerne aftalt ved O.15 er nu indarbejdet og Rammeaftalen er opdateret i forhold til gældende lovgivning, ligesom der er foretaget redaktionelle ændringer.

 KL og Forhandlingsfællesskabet har desuden udarbejdet et fælles forståelsespapir om inddragelse af tillidsrepræsentanter i forbindelse med oprettelse af løntilskudsjob og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.