03. juli 2016

FKG-nyhedsbrev juni 2016

Læs blandt andet om drøftelser om samarbejde mellem GeoDanmark og FKG, status for skoledistrikter og andre distrikter, som i dag findes i CPR-vej om ny version af datamodellen og nyt fra implementeringsgruppen.

Samarbejde med GeoDanmark

Som et led i at konsolidere FKG-projektets resultater og finde varige løsninger på dele af projektets emner har bestyrelsen godkendt, at muligheden for et samarbejde med GeoDanmark undersøges med henblik på bl.a. at opnå et varigt sted til at opbevare, tilgå og redigere data, der er standardiseret gennem FKG-datamodellen. Særligt overvejes den nye GeoDanmark-systemunderstøttelse som mulig dataplacering.

Der har foregået et arbejde for at afdække en række principielle spørgsmål i et sådant samarbejde og GeoDanmarks bestyrelse vil tage disse spørgsmål op til drøftelse på et seminar i august 2016.

Distrikter fra CPR-vej

CPR-vej lukker for opdatering på det tidspunkt, hvor DAR overtager tildeling af vejkode til nye veje. Efter de nuværende tidsplaner vil det ske 1. april 2017.

Der er allerede nu plads til skoledistrikter og socialdistrikter på DAI. I efteråret 2016 vil der være plads til de resterende distrikter fra CPR-vej, nemlig

Befolkning, Byfornyelse og Evakuering. Herudover vil der blive gjort plads til Kontantydelsesdistrikter, som forventes anvendt i et nye Kontantydelsessystem.

De 2 leverandører (KMD og IST (Tabulex)) af det skoleadministrationssystem, som anvendes af alle kommunerne tester allerede skoledistrikter på FKG-datamodel registreret på DAI. De kommuner, der ønsker at leverandørerne skal anvende skoledistrikterne på FKG-datamodel fra DAI, skal sikre, at de bliver registreret her. Alternativ må kommunerne selv aftale en anden form for levering af skoledistrikterne med firmaerne.

Nederst i nyhedsbrevet set status for indberetning af skoledistrikterne på DAI pr juni 2016.

Datamodel version 2.6

Der er netop lagt sidste hånd på næste version af FKG-datamodellen. Denne gang udgår 1 objekttype (Nyttiggørelse af jord (5904)) og en tabel (Kloak (d_basis_kloak)).

Og ellers er der foregået en række mindre justeringer, men det tyder stærkt på, at datamodellen nu er konsolideret og kun kræver mindre justeringer fremover.

Implementeringsgruppen

Der er ved at blive lagt sidste hånd på scripts, der opbygger ens, lokale databaser af version 2.5 af FKG-databasen hos kommunerne på langt størsteparten af de platforme, der anvendes.

Se på hjemmesiden, hvor langt arbejdet er nået og fortæl endelig om erfaringer og ønsker til disse på dialogportalen.

 

Med disse nyheder vil jeg gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer.

Med venlig hilsen

Eva Kanstrup, formand for FKG-bestyrelsen

 

./.       Kort over status på etablering af skoledistrikter på DAI

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    kort