12. januar 2016

Vi har nu åbnet for tilmelding til KL's konference om udsatte børn og unge den 14. marts 2016

Denne konference vil sætte fokus på, hvordan det sociale børne- og ungeområde kan være en aktiv medspiller i at understøtte udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse.

"Hav ambitioner for udsatte børn og unges skolegang"  

Alle børn har ret til en god skolegang – også udsatte børn og unge. Udsatte børn og unge halter langt bagefter deres jævnaldrende kammerater i skolen. Allerede i 6. klasse ligger de udsatte børn og unge markant under deres jævnaldrende ikke udsatte kammerater i de nationale test. De udsatte børns karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve ligger mere end 2 karakterpoint efter deres jævnaldrende og langt færre udsatte unge har gennemført en ungdomsuddannelse som 25. årige.

Ambitionerne for udsatte børn og unges læring og trivsel skal derfor sættes langt højere end det sker i dag. Det skal ske ved en målrettet indsats uanset om indsatsen er i folkeskolen eller børnenes nærmiljø og familie. Det sociale område skal være en aktiv part i udsatte børn og unges læring og udvikling.

Kom og vær med på dagen, hvor du/I kan høre og få viden om forskellige bud på, hvordan det sociale børneområde kan bidrage konstruktivt til de udsatte børn og unges skolegang. Du får forskningens bud på, hvad der virker i forhold til udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse og hvordan mestring og relationsdannelse har betydning for den gode skolegang. Der sættes fokus på det tværprofessionelle samarbejde og den unges egen stemme vil gøre os klogere på, hvad der gør en forskel.

Skynd dig at melde dig til konferencen.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger.

Foreløbigt program og tilmelding
Du kan se det foreløbige program og foretage en elektronisk tilmelding på www.kl.dk/udsatteBU2016