28. januar 2016

Vækstfremmer må ikke blive til væksthæmmer

I et brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg opfordrer to udvalgsformænd i KL til omtanke, før Folketinget vedtager en certificeringsordning for den tekniske del af byggesagsbehandlingen.

”En eventuel ny certificeringsordning for den tekniske byggesagsbehandling kræver en ordentlig proces for at sikre kvalitet og effektivitet i byggesagsbehandlingen.”

Det skriver formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen og formanden for KL’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg Thomas Kastrup-Larsen i et brev til medlemmerne af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.

Det sker i forbindelse med, at Folketinget i går førstebehandlede et lovforslag om, at transport- og bygningsministeren kan indføre en certificeringsordning for den tekniske del af byggesagsbehandlingen. Forslaget giver private rådgivere og entreprenører mulighed for at varetage en del af de opgaver, som kommunerne har i dag.

De to udvalgsformænd understreger, at KL og kommunerne generelt er positive over for at afsøge muligheden for en certificering sammen med byggeriets parter. Men i den konkrete sag er det afgørende at tage højde for, at der afsættes rigelig tid til at kortlægge problemer, løsninger og disses konsekvenser, før der vedtages en bestemt ny model for byggesagsbehandlingen.

”Konsekvenserne af en hovedkulds beslutning kan blandt andet blive længere, dyrere og dårligere sagsbehandling. Det risikerer vi, hvis det ikke er krystalklart, hvem der fremover har hvilke opgaver og hvilket ansvar. Det er vigtigt, at der er de rigtige forudsætninger for den koordinering imellem kommunerne og de certificerede rådgivere, som fremover bliver helt central for at sikre kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen,” skriver Jørn Pedersen og Thomas Kastrup-Larsen. 

Vi skal gøre det klogt

I brevet henviser de til en undersøgelse fra Verdensbanken, som viser, at Danmark ligger som nummer 5 på listen over 189 landes erhvervsvenlighed, når det gælder byggetilladelser. Sverige ligger som nr. 19 og har en certificeringsordning.

”Vi skal derfor være opmærksomme på ikke at kaste det bort, vi allerede har opnået. Ingen lande, der ligger bedre end Danmark, har en certificeringsordning. Det betyder ikke, at vi ikke skal have det, men det betyder, at vi skal gøre det klogt, hvis byggesagsbehandlingen skal blive endnu bedre, end den er i dag,” skriver de to udvalgsformænd. 

Minister vil inddrage

Altinget skriver om KL-brevet i dag, og her erklærer transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) sig helt enig med KL i, at der skal være en grundig proces i forbindelse med ændringer. Han lægger op til, at der skal være tid til at inddrage både kommuner og erhvervsliv i fastsættelsen af de konkrete rammer for den nye ordning.

”Hele formålet med lovforslaget er netop at gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark for dermed at fremme effektivitet og vækst i byggeriet,” siger ministeren til Altinget.

Han har i øvrigt også modtaget et brev om sagen – nemlig fra borgmestrene i Varde og Esbjerg, som har skrevet direkte til ministeren om deres bekymringer ved at indføre en certificeringsordning.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Brev ang. certificering af den tekniske byggesagsbehandling