18. januar 2016

Udlændingestyrelsen udsteder administrative CPR-numre til flygtninge

Udlændingestyrelsen udvider persongruppen, der får udstedt administrative CPR-numre. Gruppen indbefatter nu også flygtninge, der har fået opholdstilladelse.

Kommunerne kan se frem til at få lettet deres sagsbehandling, når Udlændingestyrelsen fra 1. februar 2016 begynder at udstede administrative CPR-numre til udlændinge, der har fået opholdstilladelse, allerede inden, de er ankommet til den kommune, de er visiteret til.

Styrelsen begyndte i oktober 2015 at udstede administrative CPR-numre til familiesammenførte. Den udvidede persongruppe vil på samme måde som de familiesammenførte få udstedt det administrative CPR-nummer i brevet fra Udlændingestyrelsen med meddelelsen om opholdstilladelse.

Udlændingen beholder det samme CPR-nummer efter færdigregistreringen i bopælskommunen.

Persongrupper, der fremover vil få et administrativt CPR-nummer, er:

  • Flygtninge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, 2 og 3.
  • Kvoteflygtninge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 1, 2 og 3.
  • Udlændinge, der meddeles humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b.
  • Uledsagede mindreårige, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3.
  • Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.