22. januar 2016

Stærke relationer mellem medarbejdere styrker kerneopgaven

Alle samarbejder bygger på en grad af relationel koordinering. Det afgørende spørgsmål er, hvor gode relationerne og kommunikationen er mellem de ansatte. Væksthus for Ledelse giver i en ny publikation anvisninger på, hvordan det i praksis kan gøres.

Udsatte børn, ældre patienter med flere diagnoser, ledige med andre problemer end ledighed og traumatiserede familier. De færreste medarbejdere i det offentlige løser i dag deres opgave uafhængigt af andre. Det er derfor nødvendigt at bygge bro mellem sig egen og andres del af en fælles opgaveløsning – dvs. forbedre den relationelle koordinering. 

Ved relationel koordinering styrkes opgaveløsningen ved et knytte tættere, professionelle bånd mellem de parter, der bidrager til den. Det baner vej for en mere effektiv kommunikation, hvor faggrupper, der er afhængige af hinanden, mere direkte og smidigt selv kan håndtere de kritiske situationer og overlevere den nødvendige viden. 

”Lederen skal opbygge en kultur med en stærk relationel koordinering, hvor samarbejdet bygger på fælles mål, gensidig respekt og den rette form for kommunikation til tiden. Det er endnu mere nødvendigt nu end tidligere. Opgaveløsningen er blevet mere kompleks og kræver i dag oftest et samarbejde på tværs af fag og sektorer,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse. 

Faglig specialisering kendetegner mange offentlige organisationer. Alle skal ikke vide alt - de skal være dygtige på hvert sit felt. Men for at undgå at medarbejderne taler forbi hinanden, er det alligevel nødvendigt med en vis fællesmængde af og overlap mellem deres viden. 

”Ledere skal have et godt blik for, hvad medarbejderne skal være fælles om at vide og værne om respektbalancen. Ved at give medarbejderne kendskab til hinandens virkelighed, øges deres forståelse og respekt for, hvorfor de andre gør, som de gør,” udtaler Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse. 

Publikationen præsenterer hovedpunkterne i teorien om relationel koordinering med det formål at introducere den til en bred kreds af ledere. Den kan bestilles eller downloades gratis her.

Kontaktpersoner
Magnus Bryde, KL, tlf. 3370 3216, mail mbr@kl.dk
Tom Bjerregaard, FOA, tlf. 46 97 25 94, mail tob001@foa.dk
Jens Ravnholt, Region Nordjylland, tlf. 22576735, mail jerp@rn.dk

 

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk