06. januar 2016

Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016

Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

Se hele denne Administrative information i vedhæftede pdf-fil.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016 og satser for time- og dagpenge mv (1)