22. januar 2016

Opmandskendelse af 29. december 2015 om bortvisning af lærer pga. overdreven magtanvendelse (DLF mod Faaborg-Midtfyn Kommune)

Faaborg-Midtfyn Kommune blev frifundet i en sag, hvor kommunen havde bortvist en lærer på grund af overdreven magtanvendelse over for en elev i 5. klasse, der havde jagtet en anden elev i et musiklokale. Opmanden fandt efter bevisførelsen, at læreren var gået klart videre end nødvendigt i forhold til reglerne om magtanvendelse, da hun ville føre eleven ud af lokalet.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandskendelse af 29. december 2015 om bortvisning af lærer på grund af overdreven magtanvendelse (DLF mod Faaborg-Midtfyn Kommune)