22. januar 2016

Opmandskendelse af 22. december 2015 om afskedigelse af kontorassistent på grund af sygefravær (HK mod Københavns Kommune)

Københavns Kommune blev frifundet i en sag om afsked af en kontorassistent på grund af for højt sygefravær. Opmanden fandt under henvisning til fraværets omfang, medarbejderens korte anciennitet og hensynet til arbejdstilrettelæggelsen, at opsigelsen var rimeligt begrundet i kommunens forhold.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandskendelse af 22. december 2015 om afskedigelse af kontorassistent på grund af sygefravær (HK mod Københavns Kommune)