12. januar 2016

Øget kommunalt fokus på forebyggelse

En stigende andel af kommunernes udgifter til udsatte børn og unge går til forebyggelse, viser nye tal. Og det er den rigtige vej at gå, mener forsker, da det vil give flere børn en bedre barndom.

En større og større andel af udgifterne på området for udsatte børn og unge går til forebyggende foranstaltninger frem for de mere indgribende indsatser som anbringelser af børn og unge i plejefamilie eller døgninstitutioner. I 2014 gik 32 procent af udgifterne til forebyggelse, mens det i 2010 var 29,6 procent. Det viser endnu ikke offentliggjorte nøgletal fra KL.

For Jill Mehlbye, docent og programleder for Børn og Unge ved KORA – Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning – er der ingen tvivl om, at kommunerne i disse år sætter flere ressourcer ind på det forebyggende arbejde på området for udsatte børn og unge.

"Kommunerne har altid arbejdet med forebyggelse, men nu er der kommet mere fokus på området og handling bag. Man forsøger så vidt muligt at flytte udgifterne fra de mere indgribende foranstaltninger over i det forebyggende arbejde for at undgå, at det udvikler sig til sværere sager. Samtidig bruger man i højere grad gruppedynamikker og beholder børnene i deres sædvanlige omgivelser, som man eksempelvis ser det med dagsinstitutionernes sproggrupper frem for individuel talepædagog," siger Jill Mehlbye.

Også Børns Vilkår og KL glæder sig over udviklingen, hvilket du kan læse mere om i Momentums artikel, hvor du også kan læse om, hvordan kommunerne arbejder med forebyggelse.