11. januar 2016

Observation og refleksion kan øge kvaliteten i vuggestuen

En ny publikation fra KL og BUPL sætter fokus på, hvordan systematisk observation og fælles refleksion over det pædagogiske potentiale i hverdagshandlingerne kan øge den faglige kvalitet i vuggestuen.

De mindste børn har brug for hjælp til de basale ting i hverdagen: at spise, at få skiftet ble, at få tøj på. Jo mindre barnet er, jo mere fylder disse hverdagshandlinger i dagligdagen og jo mere af pædagogens tid er optaget af disse.

Udefra set kan disse hverdagshandlinger have karakter af praktiske og rutineprægede opgaver, der ikke kræver et pædagogisk afsæt eller refleksion. I en ny publikation fra KL og BUPL beskrives det imidlertid, hvordan det pædagogiske potentiale i hverdagshandlingerne bliver tydeligt, når pædagogerne observerer og sammen reflekterer over egen og andres praksis.

Publikationen er udarbejdet på baggrund af projektet Småbørnspædagogisk Værksted, hvor en gruppe pædagoger har arbejdet med observation og refleksion over hverdagshandlinger i vuggestuen.

Publikationen præsenterer projektet og udvalgte resultater samt en guide til, hvordan pædagoger og ledere med inspiration fra projektet selv kan tilrettelægge forløb med observation og refleksion.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Småbørnspædagogisk Værksted udgivelse

  • LINK

    Se mere på Personaleweb