29. januar 2016

Netværk af kommuner kan søge nyt frikommuneforsøg

Social- og Indenrigsministeriet inviterer kommunerne til at deltage i et nyt frikommuneforsøg, hvor de kan søge sammen i netværk med 5-7 kommuner.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har inviteret landets kommuner til at søge om at deltage i et nyt frikommuneforsøg, hvor fem til syv frikommunenetværk får fire år til at afprøve nye metoder og nye måder at organisere sig på. 

Det sker efter, at regeringen og KL i opfølgningen for kommunernes økonomi for 2016 aftalte, at der skal igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. 

Til forskel fra det tidligere frikommuneforsøg, som løb fra 2012-2015, skal de nye frikommuner fokusere deres forsøg inden for et tema, som de sammen i netværk af kommuner vælger at stille skarpt på. 

Ministeren foreslår følgende temaer: Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgeren. Mere sammenhængende indsatser på velfærdsområderne. Hvordan en kommune skaber vækst.

KL vil understøtte ansøgningsproces

I et brev til borgmestrene pointerer KL’s formand Martin Damm og KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe, at temaerne fra ministeren er til inspiration, og at der også kan søges om andre temaer. 

Samtidig gør de opmærksom på, at KL i efteråret 2015 har igangsat et fælleskommunalt styrings- og effektivitetsprogram, som har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at frigøre råderum til lokalpolitiske prioriteringer. 

I den kommende tid vil KL undersøge, hvilke forslag der kan være relevante at søge om at gennemføre som frikommuneforsøg med henblik på, at dette fremgår af det samlede projektkatalog, som udsendes til kommunerne ultimo februar. 

En god mulighed for at afprøve nye løsninger

”KL vil derudover opfordre alle kommuner til at overveje yderligere relevante temaer at ansøge om at gennemføre som frikommuneforsøg. Det er en god mulighed for at afprøve nye løsninger på de kommunale opgaver, og det bliver ikke mindst nødvendigt set i lyset af de udfordringer, kommunerne står overfor i de kommende år,” skriver Martin Damm og Kristian Wendelboe i brevet til borgmestrene. 

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.

 

Fakta

Det nye frikommuneforsøg organiseres omkring netværk af frikommuner, hvor op til seks kommuner går sammen om et fælles tema og nytænker indsatsen sammen. 

De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag. Den eneste begrænsning for, hvad der kan søges om, er forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

De nye frikommuneforsøg skal køre i perioden 2016-2019.