25. januar 2016

Minister er glad for KL’s turismeudspil

Det er nødvendigt at se turismeindsatsen i en større sammenhæng lød det fra Frank Jensen ved præsentationen af KL’s turismeudspil, som fik positive ord med på vejen af vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen.

Vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen er positiv over for det turismeudspil, som KL offentliggjorde i dag i forbindelse med Turismetræf i København.

”Jeg er generelt enig med, hvad KL foreslår. Mange af de tanker, som kommer til udtryk i turismeudspillet, giver god mening. Til syvende og sidst handler det om, hvem der skal betale?”

Det sagde erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, da han mandag på KL’s Turismetræf kommenterede det udspil, som KL netop har offentliggjort med anbefalinger til regeringen og den nationale turismestrategi.

Trods sin positive indstilling var ministeren dog varsom med at komme med konkrete meldinger og kommentarer til de enkelte anbefalinger, samt at komme med bud på finansiering. Han konstaterede, at det var hans holdning, at turisme længe har haft for ringe politisk bevågenhed.

”Erhvervet har et kæmpe potentiale for at skabe vækst. Det kræver politisk medejerskab. Det har stor prioritet i forhold til udviklingen af Danmark,” sagde ministeren.

Alle centrale parter skal være med

Københavns overborgmester og medlem af KL’s bestyrelse, Frank Jensen, fremhævede i sin præsentation af KL’s turismeudspil, at der er behov for mere sammenhæng i turismeindsatsen.

”Hvis væksten skal styrkes, kræver det, at alle centrale parter: erhvervet, regionerne, turisme-selskaberne og staten trækker i samme retning. Konkret betyder det, at der skal være sammenhæng mellem parternes strategier og medfinansiering,” sagde Frank Jensen.

I sin præsentation opfordrede Frank Jensen regeringen til at understøtte kommunernes arbejde med at løfte kvaliteten i dansk turisme. Kommunerne har fx brug for at kunne skabe bedre forbindelse mellem byen og havnene eller mellem byen og stranden, så der kan udvikle sig mere urbane strandmiljøer.

”Men der er også brug for at styrke serviceniveauet i detailhandlen og restaurationsbranchen. Samtidig skal uddannelses- og kompetenceniveauet i turismeerhvervet løftes,” sagde Frank Jensen.

En af de centrale anbefalinger i KL’s turismeudspil er, at det offentlige i højere grad skal samarbejde med private aktører om at sikre de nødvendige investeringer i dansk turisme. I den sammenhæng opfordrede Frank Jensen til, at regeringen i samarbejde med KL, Danske Regioner og andre relevante aktører kortlægger mulige modeller for offentlige-private investeringer. Samtidig bør regeringen og regionerne understøtte de mange samarbejder i kommunerne, så turismeindsatserne løftes med en større volumen, der kan konkurrere internationalt.

”Det er også helt centralt, at regeringen og regionerne påtager sig et større ansvar for at medfinansiere tværgående turismeinitiativer,” sagde Frank Jensen.

Tværkommunalt og i partnerskaber

Troels Lund Poulsen anerkendte nødvendigheden af, at det er nødvendigt at se turismen i en større sammenhæng, både tværkommunalt og i partnerskaber. Man skal undgå kasseopdeling mellem de tre forretningsområder kystturisme, storbyturisme og erhvervsturisme.

”Vi skal prøve at nedbryde de grænser. Det må vi hjælpe hinanden med,” sagde Troels Lund Poulsen, der fandt, at den holdning kommer til udtryk i udspillet fra KL, ”så vi har en symbiose af opbakning, som er afgørende for mig.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's turismestrategi 2016