13. januar 2016

Lovforslag om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Regeringen har sendt lovforslag i høring om blandt andet at udvide personkredsen, der skal modtage integrationsydelse med modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv af de sidste otte år.

Regeringens lovforslag forventes fremsat for Folketinget den 27. januar. Hvis lovforslaget vedtages, kan det blive en stor administrativ byrde for kommunerne. Det vil medføre, at kommunerne manuelt skal gennemgå omkring 150.000 sager for at vurdere, om borgerne fortsat er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, eller om de skal omfattes af personkredsen for integrationsydelse.

Lovforslaget vil også forstærke manglen på billige boliger. KL forudser, at hvis personkredsen udvides, vil mange, som i dag bor i lejligheder med et huslejeniveau, der er muligt at betale på en kontanthjælpssats, ikke kunne opretholde boligen på satsen for integrationsydelse. En større gruppe borgere vil dermed være i fare for udsættelser, hvilket kan påføre kommunerne store administrative og økonomiske byrder til fx forebyggelse af hjemløshed.

Det fremgår af KL’s høringssvar, som kan læses her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringssvar vedr. udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse