07. januar 2016

Lovforslag om udskydelse af retten til familiesammenføring mv.

Regeringen har fremlagt lovforslag med en række stramninger på asylområdet og vilkår for ophold i Danmark, herunder at flygtninge med beskyttelsesstatus først kan få deres familie til Danmark efter tre år.

Hvis de foreslåede stramninger får den effekt, at antallet af flygtninge og familiesammenførte bliver noget mindre, vil det betyde, at presset på kommunerne i forhold til at skaffe boliger og tilbyde en integrationsindsats også mindskes. Til gengæld kan integrationsopgaven blive vanskeligere for de, der får ophold som følge af udskydelsen af retten til familiesammenføring.

Sådan lyder det i KL’s høringssvar, som kan læses hér.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af udlændingeloven