22. januar 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 26. august 2015 vedrørende aldersdiskrimination (Privat mod Allerød Kommune)

Ligebehandlingsnævnet har den 26. august 2015 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at en socialrådgiver blev afskediget fra sin stilling ved en kommune. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at socialrådgiveren blev afskediget, og nævnet frifandt dermed kommunen.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 26. august 2015 vedrørende aldersdiskrimination (Privat mod Allerød Kommune)