22. januar 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. oktober 2015 om handicapdiskrimination (Privat mod Aabenraa Kommune)

Ligebehandlingsnævnet har den 21. oktober 2015 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en jurist blev afskediget fra sin stilling ved en kommune. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at juristen blev opsagt, og nævnet frifandt dermed kommunen.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse 21. oktober 2015 om handicapdiskrimination (Privat mod Aabenraa Kommune)