22. januar 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 18. november 2015 om handicapdiskrimination (Privat mod Faaborg-Midtfyn Kommune)

Ligebehandlingsnævnet har den 18. november 2015 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en social- og sundhedsassistent blev afskediget fra sin stilling ved en kommune. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at social- og sundhedsassistenten blev opsagt, og nævnet frifandt dermed kommunen.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 18. november 2015 om handicapdiskrimination (Privat mod Faaborg-Midtfyn Kommune)