13. januar 2016

Kravspecifikationen er sendt ud – sådan blev den til

8. januar blev kravspecifikationen for læringsplatforme sendt ud til BPI- kontaktpersonerne i alle landets kommuner. Den er blevet til i et tæt samarbejde med dem, der skal bruge en læringsplatform hver dag i fremtiden.

Forankret i virkeligheden
Fra 12. til 20. november sidste år havde BPI-kontaktpersoner, pædagogisk personale, leverandører af læringsplatforme og andre interesserede mulighed for at kaste et blik på udkastet til kravspecifikationen, inden den blev gjort færdig. Da blev udkastet nemlig blev sendt i offentligt review for at kvalificere kravspecifikationen og for at få tilpasset materialet, så leverandører og kommuner kunne få en præcis, relevant og fyldestgørende kravspecifikation i hånden her i begyndelsen af 2016.

Projektleder Gitte Stoltenberg fra BPI-programmet, der har ansvaret for kravspecifikationen, har lagt stor vægt på at få leverandørernes erfaringer og brugernes oplevelser og ønsker med i udarbejdelsen af kravspecifikationen. Derfor indbød hun og hendes kolleger pædagogisk personale fra omkring 10 kommuner til at repræsentere hele landet, ved to arrangementer i Fredericia i begyndelsen af november. Her hjalp det pædagogiske personale holdet bag kravspecifikationen med at definere de funktionelle krav til platformen.

- Det er vigtigt, at de generelle krav, der stilles, er forankret i virkeligheden. It-folk og embedsmænd kan ikke gætte, hvordan praksis udspilles i dagligdagen på skolerne og i kommunerne, siger Gitte Stoltenberg.
- Det pædagogiske personales bidrag har været vigtigt, og tilbagemeldingerne lyder på, at de beskrevne arbejdsgange er relevante og passer til hverdagen.

Tænk på hele organisationen
Der blev desuden holdt en workshop med Danske Skoleelever. Her kom eleverne bl.a. med input til hvordan der kan vejledes i brugen af de nye platforme, både for pædagogisk personale og for elever.

- Kravene omkring brugervejledningerne blev skærpet i kravspecifikationen. Men vi opfordrer også kommunerne til at tænke hele organisationen ind i arbejdet med at implementere platformene og få dem forankret i dagligdagen. Det er vigtigt, at skoleelever og pædagogisk personale bliver inddraget i processerne omkring ibrugtagning på skolerne, fortæller Gitte Stoltenberg.

Brugernes historier i fokus
Når mange interessenter med forskellig viden og hver deres behov alle skal høres, er det afgørende at lægge dialogen i klare rammer. I BPI-programmet har vi valgt at bruge såkaldte user stories – i form af grundsætningen Som [bruger] kan jeg [funktion] for at [værdi] – som omdrejningspunkt i dialogen mellem deltagerne ved de arrangementer, der blev afholdt for at inddrage de kommende brugere af læringsplatformene i arbejdet med kravspecifikationen. Et konkret eksempel fra en workshop ser således ud: Som [elev] kan jeg [oprette et nyt læringsforløb] for at [planlægge min egen læring].

BPI-programmet har valgt at bruge user stories af mange grunde, bl.a. fordi user stories er lette at skrive og forstå. Det simple format gør dem ganske enkelt forståelige for både brugere, beslutningstagere og teknikere. Kort sagt gør historierne det muligt for de brugergrupper, der kender og forstår den praksis, løsningen skal indgå i, at kommunikere klart om deres behov til de leverandører, der skal levere dem. Netop derfor opfordrer Gitte Stoltenberg også kommunerne til at lave deres egne forløb med user stories, når de skal til at tilpasse den generelle kravspecifikation til deres egen kommunes ønsker. Det kan for eksempel gøres ved at igangsætte workshops, hvor pædagogisk personale og elever gennemgår kravspecifikationens user stories og justerer dem til forholdene i deres kommune.

To afsnit, om henholdsvis persondataloven og informationssikkerhed, har kravspecifikationsholdet endnu ikke lagt sidste hånd på, og de er derfor ikke med i den version af kravspecifikationen, kommunerne har fået. Det skyldes blandt andet, at EU er tæt på at vedtage en ny persondataforordning. De to afsnit ventes at være klar medio februar.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Kravspecifikation for læringsplatforme er klar