08. januar 2016

Kravspecifikation for læringsplatforme er klar

Alle BPI kontaktpersoner har nu modtaget kravspecifikationen til brug for indkøb af læringsplatforme.

Med kravspecifikationen i hånden kan kommunerne arbejde videre med at afdække deres egne funktionelle krav til en læringsplatform, indarbejde beskrivelser af deres lokale systemlandskab i kravspecifikationen og begynde at vurdere eksisterende løsninger på markedet med henblik på at indkøbe en læringsplatform. Kravspecifikationen er blevet til i samarbejde med blandt andre elever, pædagogisk personale, leverandører, BPI-kontaktpersoner, Styregruppen for Læringsplatformen (hvor fire ledere fra skole- og dagtilbudsområdet repræsenterer kommunerne), STIL – Styrelsen for IT og Læring, og relevante organisationer.

To afsnit, om henholdsvis persondataloven og informationssikkerhed, er ikke med i den netop udsendte version af kravspecifikationen. Det skyldes, at det ikke har været muligt at afdække disse områder tilstrækkeligt inden for den givne tidsramme, blandet andet fordi EU er tæt på at vedtage en persondataforordning. Der blev opnået enighed om indholdet i forordningen den 15. december 2015, og den endelige vedtagelse forventes primo 2016. Kravspecifikationens afsnit om persondataloven og informationssikkerhed forventes forsinket cirka en måned.