13. januar 2016

Kommuner overtager flere behandlingsopgaver fra sygehuse

En ny Momentum-undersøgelse blandt de kommunale sundhedsforvaltninger viser, at 81 procent af kommunerne nu varetager særlige behandlingsopgaver, der tidligere blev løst på sygehusene.

Når danskere skal have dialyse og intravenøse behandlinger, sker det ofte med hjælp fra kommunalt sundhedspersonale. 

En ny Momentum-analyse baseret på en rundspørge til alle 98 kommunale sundhedsforvaltninger viser, at 8 ud af 10 kommuner i dag varetager særlige behandlingsopgaver, som tidligere lå i sygehusregi. 

Foruden intravenøse behandlinger fylder også eksempelvis hjemmedialyse og hjælp til kemo-pumper på det kommunale sundhedsområde. 

Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune, kan sagtens genkende udviklingen, og den kan ses meget konkret på kommunens såkaldte tryghedshotel, der åbnede i 2010. Oprindeligt havde det 15 pladser, hvor 10 var forebyggelsespladser og selvindlæggelsespladser, og fem var akutpladser, som er målrettet borgere, der har brug for mere specialiseret hjælp. I dag har tryghedshotellet 18 pladser, som alle er akutpladser.

”Det fortæller historien meget godt om, at vi oplever en opgaveglidning. På en kort årrække har vi set nogle meget mere plejekrævende og komplekse borgere, når de kom ud fra sygehuset. Nu kan vi se, at det øger behovet for flere akutpladser,” siger Lene Jensen. 

Læs hele Momentum-artiklen