07. januar 2016

KL: Uacceptabelt, hvis staten tørrer eget omprioriteringsbidrag af på kommunerne

”Ét er, at kommunerne frem til 2019 er tvunget til at reducere udgifterne med en procent årligt. Noget helt andet – og meget mere principielt - er, hvis staten også begynder at vælte sine besparelser over på kommunerne. Den slags bagdørsbesparelser er ikke acceptable."

Sådan lyder reaktionen fra KL’s formand Martin Damm, efter at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har meldt ud, at puljen til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i folkeskolen reduceres.

Det sker som følge af det statslige omprioriteringsbidrag i forbindelse med den endelige vedtagelse af finansloven for 2016. Beløbet reduceres fra 130,5 millioner kroner til 127,8 millioner kroner.

”Det statslige omprioriteringsbidrag skulle jo reelt føre til statslige effektiviseringer, men vi ser nu, at 'problemet' bare skubbes over på de i forvejen økonomisk pressede kommuner. Spørgsmålet er, om vi kommer til at se den manøvre på andre områder også?” Siger Martin Damm.

”Kommunerne har de senere år leveret markante bidrag til genopretningen af den offentlige økonomi og spændt livremmen ind samtidig med, at vi har set en stat, der har sat kiler i bukserne. Og nu skal kommunerne så bøde yderligere. Det lyder måske ikke som mange penge, men rent principielt er den slags bagdørsbesparelser simpelthen ikke i orden.”

Som følge af omprioriteringsbidraget skal kommunerne i forvejen reducere udgifterne med 2,4 milliarder kroner i 2017, stigende til 4,7 milliarder i 2018 og til godt syv milliarder kroner i 2019. 

”Vi står med en historisk stor reform på folkeskoleområdet, og med den her nye beslutning oven i omprioriteringsbidraget gør regeringen det sandelig ikke nemmere for kommunerne at realisere ambitionerne,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Reduktionen i puljen til kompetenceudvikling vil formentlig fortsætte i de kommende år, og så ender vi med en regning på over ti millioner kroner. Kommunerne er jo netop i dette skoleår gået i gang med at bruge midlerne i puljen. Man kan ikke på den ene side have et mål om, at alle lærere skal undervise i deres linjefag, og på den anden side fjerne de midler, der skal gøre det muligt at efteruddanne dem. Så vil det naturligvis få negativ betydning for kompetenceudviklingen i folkeskolen.”