05. januar 2016

KL høringssvar til EU-kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi samt ændring af 6 affaldsdirektiver

KL har afgivet høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet over EU-kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi samt ændring af 6 affaldsdirektiver. Pakken sætter mål for en del af affaldshåndteringen i Europa frem til 2035, herunder for det affald kommunerne har ansvaret for at håndtere.

EU-Kommissionen lægger bl.a. op til at 65 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2030, mens det for emballage affald minimum er 75 %. Derudover indeholder pakken en række yderligere initiativer der skal støtte overgangen til cirkulær økonomi.

Kommissionen trak en tidligere version af pakken om cirkulær økonomi tilbage i slutningen af 2014, og dette er dermed et revideret udspil.

KL er overordnet positive i forhold til Kommissionens udspil. Høringssvaret kan læses nedenfor.

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringssvar om Kommissionens pakke om cirkulær økonomi af 2. december 2015