13. januar 2016

Integrationskatalog rummer stor idérigdom

Ny publikation om kommunale veje til god integration afspejler den store idérigdom og variation, som kommuner udfolder i samarbejde med det civile samfund og erhvervslivet for at integrere de mange nye flygtninge.

Idérigdommen er stor og initiativerne er mange, når kommunerne tager livtag med den enorme udfordring, det er at integrere de mange flygtninge, som kommunerne modtager i disse måneder. 

Det viser KL’s nye publikation ”Kommunale veje til god integration”, som er et inspirationskatalog om gode kommunale integrationsindsatser. I alt rummer publikationen 39 forskellige cases, som handler om alt fra flygtninges modtagelse, boligplacering, samarbejde med civilsamfund, veje til beskæftigelse og uddannelse, sundhedsfremmende tiltag og særlige indsatser for blandt andet uledsagede børn. 

Tilsammen giver de forskellige cases et alsidigt indtryk af det brede spektrum af initiativer, som kommunerne i øjeblikket udvikler i samspil med andre:  Frivillige foreninger, højskoler, ungdomsskoler, erhvervslivet, læger og humanitære organisationer. 

Vigtigt at lære af hinanden 

”Kommunerne gør hver dag et markant arbejde for at skabe en god modtagelse og integration for det stigende antal flygtninge. Det er en stor og vigtig opgave at skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder. Her er det vigtigt, at kommunerne lærer af hinanden, og at der gøres brug af den viden og de erfaringer, som de gode kommunale integrationsindsatser i dag bygger på,” skriver KL’s formand Martin Damm og KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe i forordet.

Eksemplerne er hentet fra både store og små kommuner og er præsenteret i en form, som viser, at projekterne er under udvikling og kan bruges som inspiration i andre kommuners integrationsarbejde.

 

Udpluk fra cases

Vejle Kommune samarbejder med Røde Kors omkring et særligt Fast Track forløb med det formål at klæde asylansøgerne bedst muligt på til at overgå til kommunen for hurtigere at kunne indgå på det danske arbejdsmarked.

Flygtningebørn i Hedensted Kommune får et skoleboost i en periode på ca. tre måneder fra ankomst til kommunen. Indsatsen kan beskrives som en forberedende samfunds- og skoleforståelse med børneperspektiv, som giver barnet en indføring i, hvad det vil sige at gå i dansk skole, og hvad det vil sige at være barn i Danmark.

Vejle, Aarhus, Aalborg og Holstebro oplever store fordele ved at samarbejde med frivillige flygtningegrupper om at hjælpe nyankomne flygtninge med at finde sig til rette i kommunen. 

Køge Kommune samarbejder med Køge Handelsskole omkring ’Stærk fra Start’, som er et forberedende uddannelsesforløb for unge flygtninge og indvandrere mellem 16 og 25 år, der gerne vil i gang med uddannelse og job. 

Halsnæs Kommune har sammen med lægehusene fundet en solidarisk model som er med til at sikre, at alle flygtninge kan få en helbredsvurdering. 

 I Roskilde har man taget en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens forvaltninger i brug for at hjælpe flygtningefamilier, der lider af posttraumatisk stress.

Roskilde Kommune er involveret i et partnerskab med henblik på at opføre 60 nulenergihuse, hvor unge under uddannelse og flygtninge skal bo sammen, til en forventelig husleje på 3.500 kroner, inklusiv forbrug.