20. januar 2016

Forebyggelsen er styrket i kommunerne

Kommunerne har foretaget et tigerspring på baggrund af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser en ny undersøgelse. Tobak, fysisk aktivitet og alkohol er de områder, der er nået længst.

Der er sket en positiv udvikling inden for kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, og Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker har haft en stor betydning for kommunernes arbejde med den borgerrettede forebyggelse.

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet på baggrund af en undersøgelse i kommunerne i perioden fra 2013 til 2015. Der er sket en markant positiv udvikling i forhold til kommunernes indsats om blandt andet mad og måltider, tobak, alkohol og fysisk aktivitet samt mental sundhed.

Udviklingen glæder Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, der peger på, at forebyggelse er en vigtig opgave i kommunerne.

”Forebyggelse er en skal-opgave i kommunerne, og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har været lidt af en ”game changer”. For nogle kommuner bliver pakkerne brugt som en slags lovbog, mens andre mere lader sig inspirere af dem, men vigtigst af alt, så bliver pakkerne brugt – og vi kan se nogle massive ryk i forhold til sidste måling. Vi skal hele tiden styrke kvaliteten af indsatserne for at undgå, at borgerne udvikler sygdomme, og næste skridt er et endnu større fokus på, at indsatserne foregår på tværs af alle forvaltningsområder i kommunen,” siger Thomas Adelskov.

I Sundhedsstyrelsen glæder enhedschef Jette Jul Bruun sig over, at forebyggelsespakkerne er blevet så godt modtaget af kommunerne:

”Med forebyggelsespakkerne har kommunerne fået et godt overblik over, hvad der er klogest at gøre for at fremme sundheden i kommunen. Vi er glade for at se, at kommunerne har brugt forebyggelsespakkerne til at prioritere indsatsen, så borgerne får de bedste tilbud.”

Tobak er det mest prioriterede område

46 procent af kommunerne vurderer, at de lever op til anbefalingerne på tobaksområdet mod 28 procent i 2013. Tobak er dermed et af de højst prioriterede forebyggelsesområder i kommunerne. Det kan ses på konkret ved at:

  • En større andel af kommunerne har krav om 100 procent røgfrihed i beskæftigelsesindsatser, dagpleje og familiepleje.
  • Næsten alle kommuner tilbyder en vifte af rygestoptilbud målrettet forskellige grupper af borgere.
  • Kommunerne i større udstrækning laver opsøgende rekruttering til rygestoptilbud.

Mental sundhed er desuden et af de indsatsområder, som kommunerne har haft fokus på i perioden fra 2013 til 2015. Således vurderer 29 pct. af kommunerne, at de i dag lever op til anbefalingerne mod 14 pct. i 2013.

Kommunerne vurderer samtidig, at forebyggelsespakkerne har øget kvaliteten af arbejdet.

Center for Forebyggelse i praksis i KL har understøttet kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne igennem de seneste tre år. I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2016 blev det besluttet at fastholde centeret de næste tre år. Center for Forebyggelse i praksis vil bruge viden fra rapporten i arbejdet med at støtte kommunernes indsats de næste tre år.

Information om kortlægningen

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra 94 kommuner samt uddybende interview med 10 udvalgte kommuner.

Kortlægningen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i Praksis (CFP) i KL. Undersøgelsen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet.

For yderligere information kontakt:

KL:

Leder af Center for Forebyggelse i praksis Tine Curtis, tlf. 3370-3339, mail: tcu@kl.dk>
Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf. 3370-3536, mail: lnt@kl.dk

Sundhedsstyrelsen:

Enhedschef for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen Jette Jul Bruun, tlf. 72 22 86 78, mail: jjb@sst.dk
Sundhedsstyrelsens pressetelefon: 72 22 85 10, mail: presse@sst.dk 

Statens Institut for Folkesundhed:

Forskningsleder, Morten Hulvej Rod, tlf. 65 50 77 77, mail: mhj@si-folkesundhed.dk 

Faktaark til kortlægningen af kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2015 (udgivet januar 2016)

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker handler om, hvordan kommunerne kan fremme en sundere livsstil for borgerne. Der er i alt 11 pakker, som alle indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle kommunernes forebyggelsesarbejde.

I 2012 udkom de første pakker om mental sundhed, tobak, alkohol, fysisk aktivitet og seksuel sundhed og senere på året pakkerne om mad og måltider, hygiejne, solbeskyttelse og indeklima i skoler. I 2013 kom forebyggelsespakken om overvægt og den sidste pakke, der handler om kommunernes indsats i forhold til stoffer, blev udgivet i slutningen af 2013.

Læs mere på www.sundhedsstyrelsen.dk/forebyggelsespakker

 

Resultater fra kortlægningsrapporten

Mad og måltider:

Mad og måltider er en af de forebyggelsespakker, som kommunerne prioriterer højt. I dag vurderer 32 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 21 pct. i 2013.

Fysisk aktivitet:

Fysisk aktivitet er en af de højest prioriterede forebyggelsespakker for kommunerne. I dag vurderer 45 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en markant stigning fra 26 pct. i 2013.

Hygiejne:

Hygiejne synes i stigende grad at være et prioriteret område for kommunerne. I dag vurderer 23 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 8 pct. i 2013.

Solbeskyttelse:

Overordnet set er solbeskyttelse blevet et højere prioriteret område i kommunerne. I dag vurderer 15 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 4 pct. i 2013.

Indeklima i skoler:

Over perioden ser der ud til at være kommet et øget fokus på indeklima i skoler, selvom denne forebyggelsespakke ikke synes at være lige så højt prioriteret som de øvrige pakker. I dag vurderer 9 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 5 pct. i 2013.

Seksuel sundhed:

Seksuel sundhed synes i stigende grad at være et prioriteret område for kommunerne. I dag vurderer 17 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 11 pct. i 2013.

Mental sundhed:

Mental sundhed fremstår som et af de indsatsområder som kommunerne over perioden har haft størst fokus på. I dag vurderer 29 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en markant stigning fra 14 pct. i 2013.

Tobak:

Tobak er en af de højest prioriterede forebyggelsespakker i kommunerne. I dag vurderer 46 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en markant stigning fra 28 pct. i 2013.

Alkohol:

Alkohol er et højt prioriteret forebyggelsesområde i kommunerne. I dag vurderer 34 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 18 pct. i 2013.

Overvægt:

Generelt er der kommet større fokus på forebyggelse af overvægt i kommunerne i perioden fra 2014 til 2015. I dag vurderer 28 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en stigning fra 12 pct. i 2014.

Stoffer:

Over perioden fra 2014 til 2015 ser der ud til at være kommet et øget fokus på forebyggelsespakken om brug af stoffer. I dag vurderer 19 pct. af kommunerne, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne på grundniveau i pakken, hvilket er en markant stigning fra 8 pct. i 2013.

YDERLIGERE MATERIALE