27. januar 2016

Flygtninge skal matches med de lokale jobmuligheder

Afklaringen af flygtninges kompetencer skal fremover ske allerede i asylfasen, lyder et af KL’s forslag forud for trepartsforhandlingerne. Dermed kan fordelingen til kommunerne i højere grad matche de lokale behov på arbejdsmarkedet.

Der skal skabes et bedre match mellem flygtninges uddannelse og erhvervserfaring og jobmuligheder i de enkelte kommuner.

Sådan lyder et af en række forslag fra KL forud for de snarligt forestående trepartsforhandlinger, hvor integration bliver et centralt tema. Det fortæller KL-næstformand Jacob Bundsgaard i dag i et interview med Berlingske.

”I dag er det dybest set fuldstændig tilfældigt, hvordan flygtningene bliver placeret. Forudsætningen for god integration er, at man bliver en del af arbejdsmarkedet, og derfor foreslår vi, at man i højere grad matcher de flygtninge, der kommer, med det arbejdsmarked, der er i de enkelte kommuner,” siger Jacob Bundsgaard. 

Opbakning til forslag

For at fordelingen bliver så effektiv som muligt, foreslår KL, at afklaringen af flygtningenes kompetencer fremover skal ske allerede i asylfasen, som en forberedelse til integration. I dag sker det først, når en kommune overtager integrationsansvaret, efter at en flygtning har fået tildelt asyl.

”Det giver en unødigt masse spildtid, for dermed sidder flygtningene jo ude på asylcentrene i månedsvis, inden det bliver fastlagt, hvad de har af uddannelse og erhvervserfaring. Derfor er det afgørende for os, at kompetenceafklaringen sker med det samme – også inden vi ved, om den pågældende flygtning får asyl, for det får langt størstedelen jo,” siger Jacob Bundsgaard til Berlingske.

KL vil også udnytte overgangsperioden, fra flygtninge har fået asyl, til de kommer ud i en kommune, mere effektivt ved blandt andet at igangsætte danskundervisning og virksomhedspraktik i den periode.

Både hos regeringspartiet Venstre, Dansk Arbejdsgiverforening og LO er der opbakning til forslaget om at matche flygtninge og kommuner ud fra jobmulighederne. Dansk Røde Kors kalder forslaget ”stærk sund fornuft”.

 

Fakta

KL’s forslag om tidlig kompetenceafklaring:

At der allerede i asylfasen skal påbegyndes en formel vurdering af flygtninges uddannelseskvalifikationer ved at indsende uddannelsespapirer til vurdering i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

At der udarbejdes en skabelon for afdækning af realkompetencer i asylfasen, så kommunerne får bedre vilkår for at påbegynde en målrettet virksomhedsrettet indsats.

At Udlændingestyrelsen i visiteringen til kommunerne både skal tage hensyn til flygtningenes erhvervsmæssige kompetencer og forudsætninger, og hvad det lokale arbejdsmarked har behov for af arbejdskraft.

At perioden på 1-2 måneder, fra flygtninge har fået asyl, og til de ankommer i kommunen, bør udnyttes aktivt med danskundervisning og virksomhedspraktik til afprøvning af deres medbragte kompetencer.