15. januar 2016

Endelige budgettal bekræfter aftaleoverholdelse

Kommunerne har overholdt de aftalte rammer til punkt og prikke, viser de endelige budgettal for 2016, som Danmarks Statistik har offentliggjort fredag.

”Det er meget tilfredsstillende, at kommunerne på decimalerne lever op til aftalen med regeringen. Det viser stor ansvarlighed og solidaritet kommunerne imellem.”

Sådan lyder kommentaren fra KL’s formand Martin Damm, efter at Danmarks Statistik fredag har offentliggjort de endelige budgettal for 2016.

Tallene bekræfter de hidtidige opgørelser fra KL og Social- og Indenrigsministeriet, hvilket betyder, at de kommunale serviceudgifter for 2016 ligger lidt under den aftalte ramme, mens anlægsudgifterne ligger tilsvarende over. Samlet set lever kommunerne dermed op til rammerne i økonomiaftalen med regeringen for 2016.

Serviceudgifterne udgør samlet 237,2 mia. kr. i 2016. Det er en beskeden stigning på 500 millioner kroner i forhold til budget 2015, hvilket svarer til knap 0,2 pct. Men stigningen er teknik. Omlægningen af den såkaldte ældremilliard, som i stedet for at være tilskudsfinansieret nu er finansieret via bloktilskuddet, betyder, at kommunernes budgetter indeholder udgifter, som tidligere blev konteret i staten.

Anlægsudgifterne for 2016 er på 16,8 mia. kr.

”Kommunernes anlægsudgifter er blevet reduceret de senere år og udgør en stadig mindre del af de samlede offentlige investeringer. I budgetterne for 2016 har det især været en udfordring for kommunerne at bringe anlægsudgifterne ned på det aftalte niveau, da behovet for investeringer i fx folkeskoler og daginstitutioner er stort. Behovet for investeringer bliver større i de kommende år, som følge af de omstillinger der skal ske i kommunerne," siger Martin Damm og fortsætter:

”Investeringer er en forudsætning for, at man kan effektivisere sin drift. Og et af de største temaer i de økonomiforhandlinger, vi til foråret skal have med regeringen, bliver at sikre kommunerne plads til anlægsinvesteringer i 2017. Det vil være meget kortsigtet og uklogt, hvis vi igen skal få økonomien til at hænge sammen i den offentlige sektor ved at underinvestere.”

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333.