22. januar 2016

Eftermiddagsmøder om samarbejde med forældre om børns læring

Kom og få inspiration til at udvikle samarbejdet mellem forældre og dagtilbud/skole om børns læring. KL holder to eftermiddagsmøder om temaet i Vejle d. 20. april og i Roskilde d. 27. april 2016. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Eftermiddagsmøderne vil med viden fra forskning og undersøgelser om forældresamarbejde samt kommunale praksiserfaringer stille skarpt på to temaer: Forældreopgaven anno 2016 og det konkrete samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skole. Formen vil være en blanding af oplæg, refleksion og drøftelser på tværs af kommuner. Program for møderne følger i februar.

Møderne er en del af den indsats, som KL har igangsat for at fremme nytænkning af samarbejdet med forældre. I efteråret 2015 holdt KL to lignende møder, hvor der bl.a. var fokus på samarbejdet om børns læring og hjemmelæringsmiljøet.