08. januar 2016

Effektiv driftstyring med afsæt i overenskomster

KL’s Konsulentvirksomhed, KL’s Kontor for specielle overenskomster og COK er gået sammen om at tilbyde et forløb målrettet ældreområdet i kommunerne med fokus på effektivisering og optimering af velfærdsproduktionen.

Det døgndækkede område på ældre- og socialområdet er et af de områder i kommunerne, hvor god planlægning har størst betydning for både medarbejdernes mulighed for at levere god kvalitet og den samlede økonomi på området.

En god tilrettelæggelse af arbejdet er nemlig en væsentlig forudsætning for effektiv og økonomisk forsvarlig drift, hvor både medarbejdere og ledere trives og yder den bedste kvalitet i pleje og behandling af borgerne. Det kræver blandt andet, at der er styr på regler, økonomi, ledelsesinformation, retningslinjer, lokale politikker og aftaler.

Derfor er KL’s Konsulentvirksomhed, KL’s Kontor for specielle overenskomster og COK gået sammen om at tilbyde et forløb målrettet ældreområdet i kommunerne med fokus på effektivisering og optimering af velfærdsproduktionen. Forløbet er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, og det er første gang det udbydes.

Kurset er udarbejdet ud fra en tese om, at en bedre fælles forståelse på tværs af fagområder og mellem de relevante faggrupper på ældreområdet kan afdække nye muligheder for effektiviseringer på et område, som i forvejen er trimmet godt i langt de fleste kommuner.

Formålet med forløbet er at finde veje til at effektivisere den kommunale velfærdsproduktion - med særligt fokus på ældreområdets plejecentre. Som deltagere får I skærpet bevidstheden om egen praksis i forhold til driftsstyringen af det enkelte plejecenter og et afsæt til at optimere praksis gennem anvendelse af eksisterende overenskomster.

Som en del af forløbet skal I besvare en række spørgsmål i et screeningsredskab, der er udviklet til at belyse seks centrale områder i forhold til arbejdstidsplanlægningen i et plejecenter:

- Effektiv og økonomisk planlægning
- Planlægning af kvalitet og faglighed i opgavevaretagelse
- Involvering i planlægningen
- Sikring af viden og nødvendig beslutningskompetence
- Understøttelse af fleksibilitet i opgaveløsning og bemanding
- Inddragelse af mange hensyn til medarbejderne

Dermed får I indsigt i egen praksis og et afsæt for en dialog om de faglige og økonomiske potentialer på det enkelte plejecenter. Samtidig fokuserer forløbet på, hvordan data kan styrke den ledelsesinformation, som beslutninger træffes på basis af.

Se beskrivelse af kurset og tilmeld dig her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Effektiv driftstyring med afsæt i overenskomster