12. januar 2016

Debatindlæg: Vækstplanen vil styrke dansk kystturisme

Vi ønsker at bevare de åbne kyststrækninger, men der er brug for at udvikle de eksisterende turismeområder, skriver KL og Dansk Erhverv i et fælles debatindlæg.

Af Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik-og Miljøudvalg, og Jakob Scharff, konst. markedsdirektør, Dansk Erhverv

En række af landets feriehuse, feriecentre og campingpladser ligger meget naturskønt.

Tæt ved strand, skov og anden natur.

Men skal det være en begrænsning for, at man kan udvide toiletterne? Eller at man fornyer campingpladsen, så den også kan bruges om vinteren? Eller at man kan indrette et mini-zoo til børnene? Disse udfordringer har mange turismevirksomheder oplevet i årevis. Det har været meget svært at gøre overnatningsstederne og attraktionerne mere moderne og attraktive for turisterne.

Derfor er det yderst positivt, at regeringen nu lægger op til at gøre det lettere at skabe flere og bedre turistoplevelser i de kystnære områder og, at der åbnes for at bygge flere feriehuse.

Det samme gælder for vores store og små kystturismebyer, som udgør vigtige støttepunkter for udviklingen af kystturisme.

Særligt foran byerne, hvor vi i forvejen er tæt på kysten, skal det være muligt at sætte nye tiltag og projekter i gang.

Det gælder uanset, om der er tale om en by med havn eller en mindre serviceby i forbindelse med et større sommerhusområde.

De danske kyster er et stærkt trækplaster for turisterne, og det skal vi bevare.

Men vi må godt have lidt større ambitioner for fx vores kystbyer, uden at det bliver gjort til et spørgsmål om spansk solkyst eller ingenting.

Nye målinger af turisternes tilfredshed viser, at de savner oplevelsesmuligheder langs kysterne. De vil dyrke sport på stranden og på vandet, og de vil ikke gå flere kilometer for at købe en is eller for at komme på toilettet.

Indtil nu har naturbeskyttelsesloven og planloven samt en restriktiv administration af disse gjort det svært for turistaktørerne at udvikle attraktive oplevelser til turisterne og få endnu flere turister til at vælge at rejse til Danmark - og ikke mindst at give dem lyst til at komme igen.

Vi ønsker at bevare de åbne kyststrækninger, men der er brug for at udvikle de eksisterende turismeområder.

Kysterne skal stadig være åbne og tilgængelige for alle. Vi tror på, at naturbenyttelse og naturbeskyttelse kan gå hånd i hånd.

Der er således ikke tale om, at der fremover skal kunne bygges hvor som helst langs de danske kyster, herunder inden for de 300 meters strandbeskyttelseslinje, men at der skabes mere fleksible udviklingsmuligheder i forbindelse med de eksisterende turistområder.

Dansk Erhverv og KL er derfor glade for, at regeringen vil give kommunerne en større beslutningskompetence i den fysiske planlægning. Det ansvar kan kommunerne godt løfte.

Vi ser frem til, at lempelserne i planloven og naturbeskyttelsesloven vil gøre det lettere at udvikle turismen. At en by ligger ved kysten skal være en styrke og ikke en begrænsning for dens udvikling.

***

Debatindlægget er bragt i Berlingske den 10. januar 2016