29. januar 2016

Debatindlæg: Arbejdsro og respekt er vejen frem

Vi skal værne om den lokale frihed og have respekt for lokale forhold, for det er først og fremmest en lokal opgave at løfte folkeskolereformen, skriver Anna Mee Allerslev i et debatindlæg.

Af: Anna Mee Allerslev (R), formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Allerede nu, hvor vi er halvt inde i folkeskolereformens andet år, kan vi se, at der er sket en tydelig udvikling i arbejdet med at realisere reformen i kommunerne. I en ny rundspørge, som KL har foretaget blandt alle landets skoleforvaltninger, er der siden foråret, hvor de sidst blev spurgt, sket en markant fremgang i antallet af kommuner, der svarer, at de er i god eller nogenlunde god udvikling på reformens kerneområder.

Det er blandt andet kompetenceudvikling af lærere og ledere, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, bevægelse i undervisningen og åben skole.

KL’s rundspørge viser, at der arbejdes på højtryk i alle landets kommuner. Men den viser også, at der – naturligt nok – stadig er et stykke vej til målstregen, og at der er forskel på, hvor langt kommunerne er nået i arbejdet.

Forandring tager tid, og forandring er svær

Løsningen er ikke at hive i håndbremsen og vende om. Folkeskolen og de dygtige medarbejdere knokler hver dag for at omsætte de nytænkte intentioner i reformen, herunder ikke mindst en længere, varieret og motiverende skoledag, der giver alle elever mere tid til at lære. Hvis ledere og medarbejdere konstant bliver konfronteret med, at de ikke gør det godt nok og hurtigt nok, så ender politikernes bekymringer med at blive en selvopfyldende profeti.

Vi skal værne om den lokale frihed og have respekt for lokale forhold, for det er først og fremmest en lokal opgave at løfte reformen, ligesom det er en lokal og kommunal opgave at sikre den nødvendige kvalitet i skolen.

Selvfølgelig er det ikke problemfrit at realisere en af de største ændringer af folkeskolen nogensinde. Og selvfølgelig er det vores opgave i kommunerne at adressere de problemer og udfordringer, der opstår undervejs, og løse dem lokalt i tæt dialog med skolernes ledere, medarbejdere, elever og forældre.

Men også det kræver arbejdsro, tålmodighed og anerkendelse. Vejen er dialog og respekt for gode lokale løsninger.

KL’s rundspørge viser, at der arbejdes benhårdt med reformen i kommunerne. Men den viser også, hvor skoen trykker, og hvor vi – Folketinget og kommunerne i fællesskab – har brug for at skærpe opmærksomheden de kommende år.

Debatindlægget er bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 28. januar 2016/nr. 3