19. januar 2016

De udsatte børn - Nøgletal

Ny nøgletalspublikation der giver en pejling på kommunernes status i arbejdet på det udsatte børne- og ungeområde.

KL kom i foråret 2015 med udspillet ’De udsatte børn – Fremtiden er deres’, som slog fast, at alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. I udspillet peges på en række anbefalinger til en styrket indsats, der tager udgangspunktet i barnet og de unge og deres muligheder for et godt liv.

Realisering af anbefalingerne hviler på en grundlæggende præmis om, at vi ser sociale indsatser som sociale investeringer i stedet for alene at opfatte dem som udgiftsposter. Det handler ikke om flere penge, men om klogere og prioriterede investeringer, der gavner og understøtter området fagligt såvel som økonomisk.

Kommunerne anvender godt 14 mia. kr. årligt på det udsatte børne- og ungeområde. Det er væsentligt at forholde sig strategisk til, om pengene bruges rigtigt og prioriteres på de rette indsatser.

For at kunne foretage denne prioritering er det nyttigt at kunne inddrage en række centrale nøgletal. Nøgletal fortæller ikke hele historien – og de giver ikke alle svarene. Men de giver en temperaturmåling på status i kommunen på udsatte børn- og ungeområdet, og giver dermed en pejling på, hvor der er potentiale for at nytænke og forbedre indsatsen.

Derfor har vi i denne publikation samlet en rækkes centrale nøgletal på udsatte børn og ungeområdet, hvor du kan se, hvordan din kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. For hvert nøgletal stilles endvidere en række spørgsmål, som man kan drøfte i den enkelte kommune.

Nøgletalspublikationen er opdelt i to temaer: Tema 1 sætter fokus på forebyggelses- og anbringelsesforanstaltninger til udsatte børn og unge, mens tema 2 handler om udsatte børn og unges skolegang.

Vi håber, at publikationen kan være en inspirationskilde i jeres politiske og faglige drøftelser om målsætninger, prioriteringer og nye tiltag på det udsatte børne- og ungeområde.