15. januar 2016

1.800 pædagoger kan uddannes til nye roller i folkeskolen

A.P. Møller Fonden støtter stort efteruddannelsesprojekt, der skal ruste pædagogerne til deres nye opgaver i skolen efter folkeskolereformen. BUPL og KL står bag forløbet.

Hele 1.800 pædagoger kan se frem til et markant kompetenceløft i løbet af 2016 og 2017. A.P. Møller Fonden har netop besluttet at støtte et stort efteruddannelsesprojekt, som BUPL og KL står bag.

Der er i dag ca. 15.000 pædagoger på skole- og fritidsområdet, og med folkeskolereformen har de fået en ny og mere fremtrædende rolle i børnenes skoledag. En rolle som stiller andre krav til pædagogernes kompetencer. BUPL-formand Elisa Bergmann glæder sig derfor til, at der kommer mere fokus på pædagogernes kompetencer og styrker i den nye skole.

”Jeg er virkelig glad for, at A.P. Møller Fonden bakker op om projektet. Det er en forsinket julegave, som ikke bare vores medlemmer – men også børnene – får stor glæde af. Vi ved, at skolereformen flere steder har været en stor omvæltning for mange pædagoger. Det skyldes også, at der ikke har været nok fokus på pædagogernes rolle i skolen og den generelle usikkerhed om de nye elementer i skolereformen som f.eks. understøttende undervisning. Uddannelsesprojektet vil uden tvivl styrke vores rolle i skolen, og jeg sendte gerne alle 15.000 pædagoger afsted med det samme. Men nu tager vi 1.800 pædagoger i første omgang, og så er jeg sikker på, at flere vil følge efter i de kommende år”, siger Elisa Bergmann.

Mere fremtræden rolle i folkeskolen

BUPL har foretaget flere medlemsundersøgelser efter reformen. Her svarer mange pædagoger, at de nye elementer i skolereformen stadig halter – blandt andet fordi der endnu ikke er skabt gode rammer for pædagogernes nye rolle i skolen.  Samme billede tegner sig i en rundspørge, som KL har foretaget blandt samtlige skoleforvaltninger. Her svarer en stor del, at pædagogernes rolle i skolen stadig er en udfordring halvandet år inde i reformen.

”Det er et af reformens helt centrale elementer, at pædagogerne skal have en mere fremtrædende rolle i folkeskolen. Og det med god grund. For hvis vi skal lykkes med en længere skoledag, som både er motiverende og varieret, og hvis vi skal sikre en højere trivsel blandt eleverne, er pædagogernes kompetencer rigtig vigtige at få sat i spil. Men det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at pædagogernes rolle i skolen er et af de områder, hvor mange kommuner har følt sig udfordret. Til gengæld er det også et af de områder, hvor de rigtig gerne vil blive bedre. Derfor er det fantastisk, at vi nu får mulighed for at sikre pædagogerne et markant kompetenceløft og ruste dem endnu bedre til at arbejde i folkeskolen,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s børne- og kulturudvalg.

Uddannelsesindsatsen bliver spredt over hele landet og vil blive gennemført af flere professionshøjskoler. 50 af landets kommuner har på forhånd ønsket at deltage i projektet. De første pædagoger forventes at begynde på uddannelsen i foråret 2016.

Læs mere om projektet ’Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel’ i bilaget her på siden.  

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen