28. januar 2016

14 millioner kroner uddeles til udvikling af digitale læremidler

En række virksomheder kan nu se frem til støtte til projekter, som giver forskellige bud på nye, innovative digitale læremidler til folkeskolen.

Som en del af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen er der afsat 40 millioner kroner til udviklingspuljen for digitale læremidler. Puljen kan søges i ansøgningsrunder i løbet af 2015 og 2016. Nu uddeles 14 millioner kroner til 26 nye projekter.

Når projekterne er gennemført, vil elever i folkeskolen blandt andet få mulighed for at programmere robotter, fastlægge nationale strategier for kampen om Arktis og håndtere nogle af de valg og dilemmaer, som fødevareproducenter i Danmark dagligt står over for.

”Digitale læremidler er et vigtigt pædagogisk redskab, som er med til at motivere eleverne, og som kan gøre det nemmere for lærerne at differentiere undervisningen, så den passer til elevernes forskellige måder at lære på. Folkeskolen skal i højere grad have gavn af de muligheder, digitale løsninger giver. Med udviklingspuljen ønsker vi at fremme udviklingen af nye og innovative digitale læremidler, der kan blive en mere naturlig del af undervisningen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

 

”Jeg glæder mig over, at 26 projekter af meget forskellig karakter får støtte fra puljen. Børn og unge lærer på vidt forskellige måder, og de digitale redskaber kan være med til at brede viften ud. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får udviklet nogle gode og innovative digitale læremidler, der motiverer og giver alle elever passende udfordringer, så de også bidrager til at alle elever bliver så dygtige, de kan,” siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev. 

 

Blandt de 26 udvalgte projekter, som nu modtager støtte fra puljen, er:

  • Programmerbar Modulær Undervisningsrobot, som bringer programmérbare robotter ind i undervisningen, hvor det bliver til en kreativ leg at lære om teknologi.
  • Kampen om Arktis, der både sætter fokus på de geopolitiske uklarheder om ejerskabet til det arktiske territorium og de klima- og miljømæssige forandringer i Arktis.
  • Fra jord til bord, hvor eleverne indtager rollen som fødevareproducent, der skal få sin produktion til at hænge sammen, og der sættes samtidig fokus på samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved de valg, som henholdsvis konsumenten og landmanden træffer.
  • Spiseland, hvor eleverne lærer om mad, fordøjelse, vækst, vitaminer og madkultur via et sjovt læringsspil, der fremstiller kroppen er et kæmpe tivoli, hvor eleverne skal løse opgaver via forskellige boder.
  • Løb i tiden, hvor bevægelse kombineres med historiefortælling. Eleverne for mulighed for, så længe de holder sig i bevægelse, at lytte til fortællinger om vigtige epoker i Danmarkshistorien.

Puljen er en del af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, hvor staten har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012-2017 til øget brug af it i folkeskolen. Puljens midler uddeles i et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.