23. februar 2016

Unge kvinder søger mod de største byer

Et hastigt stigende antal kommuner har flere mænd end kvinder i alderen 20-29 år, og hvor det før var et problem i yderområderne, mærkes det nu også i de mellemstore bykommuner.

I de danske yderområder har der i en årrække været længere mellem de unge kvinder end mellem mændene. De unge kvinder er flyttet til større byer for at uddanne sig, mens mændene er blevet hængende. Hidtil har tendensen været betragtet som et ”udkantsproblem”, men nu kan udviklingen også ses i bykommuner.

I første kvartal 2016 var der mindst 10 procent flere 20-29-årige mænd end kvinder i 69 kommuner. Det er en stigning på 57 procent siden 2008, hvor det kun gjorde sig gældende i 44 kommuner.

Inddeler man de danske kommuner efter Miljø- og Fødevareministeriets kategorier for yder-, land-, mellem- og bykommuner, er det især mellem- og bykommuner, hvor de unge mænd er blevet flere end kvinderne.

I 2008 var der mindst 10 procent flere mænd end kvinder i 11 procent af de 35 bykommuner, mens det er steget til hele 46 procent i 2016. Nye på listen er blandt andre store kommuner som Aalborg, Roskilde og Skanderborg. For mellemkommuner som Fredericia, Horsens og Ringsted er andelen med stor forskel steget fra 24 procent i 2008 til 65 procent i 2016.

Udviklingen skal tages alvorligt, for den kan få store konsekvenser i de områder, hvor de unge kvinder forsvinder. Det siger Rasmus Ole Rasmussen, der har beskæftiget sig med emnet som seniorforsker ved NORDREGIO, en forskningsinstitution under Nordisk Ministerråd.

Ifølge ham handler mandeoverskuddet i første omgang om, at kvinderne er mere tilbøjelige til at flytte for at tage en videregående uddannelse. Det understreges også af, at universitetskommunerne København, Frederiksberg og Aarhus er nogle af de eneste, der har et overskud af unge kvinder.

”Det har rigtig meget med uddannelse at gøre, men handler også om tilknytning. Hvis man skal sætte det på spidsen, kan man sige, at kvinderne kan og vil, mens mændene ingenting kan og ingenting vil,” siger Rasmus Ole Rasmussen.

Læs hele artiklen Mangel på unge kvinder breder sig til større byer i Momentum