11. februar 2016

Tvistighedsnævnets kendelse i sag 08.2015 af 27. november 2015 om ophævelse af elevkontrakt (HK/Kommunal for elev A mod Aabenraa Kommune)

HK kontorelev A fik sin uddannelsesaftale ophævet efter et langvarigt sygeforløb. A anlagde sag ved Tvistighedsnævnet om, at ophævelsen var uberettiget efter erhvervsuddannelsesloven samt handicapdiskriminerende i henhold til lovgivningen herom.

Et flertal af Tvistighedsnævnet fastslog, at A havde krav på et opsigelsesvarsel og godtgørelse efter ful § 2b, idet der ikke var sagligt belæg for at ophæve uddannelsesaftalen. Nævnet fastslog, at der ikke var sket handicapdiskrimination i forbindelse med ophævelsen.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tvistighedsnævnets kendelse i sag 08.2015 af 27. november 2015 om ophævelse af elevkontrakt (HKKommunal for elev A mod Aabenraa Kommune)