15. februar 2016

Trafik og infrastruktur

KKR Sjælland drøftede trafikområdet, der var enighed om at bakke op omkring prioriteterne i Sjælland baner vejen frem og fastholde presset for at få realiseret disse.

Med udgangspunkt i Sjælland baner vejen frem forsøger KKR Sjælland vedvarende at sikre, at der er fokus på sjællandsregionens prioriteter på trafikområdet. KKR Sjælland afholder i samarbejde med Region Sjælland en trafikkonference den 12. februar. Konferencen er programsat til at vare 4 timer. Formiddagen fokuserer på den kollektive trafik og de udfordringer og muligheder på dette område. Området vil være mere lokalt fokuseret men også med relation til den statslige banebetjening. Eftermiddagen fokuserer på den mere overordnede infrastruktur og infrastrukturinvesteringer.