16. februar 2016

Strategisk Energiplanlægning

KKR Hovedstaden har tidligere besluttet at arbejde for følgende fælles energivision: Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri, og transportsektoren skal være fossilfri i 2015. Energivisionen er yderligere aktualiseret af Parisaftalen, der blev indgået ved COP 21, hvor landene forpligtede sig til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 ˚C, så vidt det er muligt

KKR Hovedstaden godkendte i juni 2015 en fælles vision. ”Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050”.  Det forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling.

KKR Hovedstaden besluttede derfor at igangsætte et projekt vedr. strategisk energiplanlægning, som skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i realiseringen af den fælles energivision.

Formålet med en koordineret indsats er samtidig at undgå fejlinvesteringer. Således viser analyser for hovedstadsregionen risiko for en samfundsmæssig meromkostning på op mod 1 milliard kroner årligt, hvis der eksempelvis ikke etableres store varmepumpeløsninger i god tid inden 2050.

 I projektet indgår følgende leverancer:

  1. Udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan, baseret på analyser og mål for fælles handlemuligheder inden for de 7 særlige indsatsområder
  2. Udarbejdelse af et samlet investeringsoverblik over energiforsyningen, som understøtter den strategiske energiplan
  3. Udarbejdelse af business cases
  4. Understøtte strategisk energiplanlægning og konkrete initiativer i kommuner og forsyningsselskaber
  5. Politisk forankring.