04. februar 2016

Stor tilslutning til Samarbejdsplatformen halverer betaling pr. barn i dagtilbud

81 kommuner har nu tilsluttet sig dagtilbudsdelen af Samarbejdsplatformen, og muligheden for tilslutning forlænges til 31. Marts 2016.

De 81 kommuner rummer i alt 69,7% af indskrevne børn på dagtilbudsområdet. Den høje tilslutningsgrad har naturligvis haft konsekvenser for projektets Business Case, som byggede på en forventet tilslutning på 25 % af alle dagtilbudsbørn.

Mere end halvering af udgiften

Styregruppen for projektet har derfor nu besluttet, at den forbedrede økonomi i projektets Business Case, skal fordeles sådan, at 20 % afsættes til videreudvikling af løsningen, og 80 % går til at reducere kommunernes betaling.

Det betyder, at betalingen pr. indskrevet barn sænkes fra 89,40 kr. til 41 kr. Det vil altså sige, at udgiften bliver mere end halveret.

Betalingen til Styrelsen for IT og Læring for brugen af UNI-login forbliver de 8,10 kr. pr. barn, som tidligere er meldt ud.

Stadig muligt at tilslutte sig

Samtidig med udgiftsreduktionen er det besluttet, at de 17 kommuner, der i første omgang ikke har tilsluttet sig dagtilbudsdelen af løsningen, vil få mulighed for at tilslutte sig frem til 31. Marts 2016.

Kommuner, som ikke vælger at tilslutte sig i denne omgang, vil ved en senere tilslutning ikke være garanteret samme priser og vilkår som nu.

Hvis kommunen er interesseret i at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet, kan KOMBIT kontaktes på samarbejdsplatformen@kombit.dk

Betalingen for skoledel fastholdes foreløbigt

På skoledelen var den oprindelige Business Case beregnet udfra en forventning om, at kommuner svarende til 90 % af alle skolebørn ville tilslutte sig. Her har alle 98 kommuner tilsluttet sig.

Styregruppen har besluttet, at overskuddet på denne del af projektet skal fastholdes, indtil der er indgået kontrakt med en leverandør, og prisen for udvikling og drift er kendt. Herefter vil styregruppen igen behandle sagen.