26. februar 2016

Stor aktivitet på det kommunale arbejde med digitalisering

Leder til nyhedsbrevet: Nyt fra Administration og digitalisering, februar 2016. Fra kontorcheferne Pia Færch og Ghita Thiesen.

Den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi
I dette forår bliver der arbejdet ihærdigt på at strikke indholdet i en nye fælles offentlig digitaliseringsstrategi sammen. Den fælles kommunale strategi for videreudvikling med digitalisering og teknologi blev vedtaget i juni 2015 og arbejdet med at beskrive, hvordan den skal føres ud i livet er i fuld gang.

I den sammenhæng er den fortsatte digitalisering i den samlede offentlige sektor en vigtig brik. Der er brug for, at vi i og på tværs af myndigheder er enige om standarder, krav til sikkerhed, hvordan vi digitalt deler informationer på tværs af myndigheder og meget mere.  Det kommer der mere om i løbet af foråret.

Der er som altid stor aktivitet på det kommunale arbejde med digitalisering - og i dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om, hvorfor det er vigtigt at klappe hesten og afvente væsentlige udmeldinger inden man kaster sig ud i at implementere databeskyttelsesforordningen.